Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Metodiken ”tänka som en forskare” inspirerar lärare

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Under tre år har Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet finansierat projekt för skolungdomar med syftet att stimulera intresse för naturvetenskap. Projekten använder metodiken ”tänka som en forskare” och har blivit mycket uppskattade. Flera hundra ungdomar har deltagit i de läger som anordnats på Lovéncentret, Tjärnö. Högstadieelever har under tre dagar deltagit i lägret Sommarforskare och gymnasieelever fem dagar i Summer Science Camp.

Rep och brygga

För att ge lärare inspiration att använda sig av metodiken introducerades förra året workshops för pedagoger, från förskola till högstadium och i år är gymnasielärare inbjudna.

– Vi hoppas på fortsatt finansiering för dessa aktiviteter. Vi ser att behovet att få vägledning i denna typ av metodik, som verktyg i undervisningen, är stort. I de senaste läroplanerna poängteras ofta att man ska utgå från elevernas egna tankar och idéer och det är precis det ”tänka som en forskare” inspirerar till, säger Elisabet Brock, lärare och marinekolog.

– På våra workshops får även pedagogerna gå igenom samma steg som ungdomarna. Meningen är att de själva ska tillägna sig ett annat  sätt att tänka, för att sedan uppmuntra eleverna att våga lita på sina egna tankar och idéer. Vårt sätt att arbeta använder en metodik som utvecklar ett naturvetenskapligt förhållningssätt vilket poängteras och förespråkas i de senaste läroplanerna för grundskola och gymnasier, tillägger hon.

 

Läs mer här