Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Mentorskap i förskola och skola

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Kursen erbjuder verksamma förskollärare/lärare fördjupad kunskap i mentorskap. Den riktar sig till verksamma förskollärare/lärare som har fått arbetsgivarens uppdrag att vara mentor för nyutexaminerade förskollärare/lärare som fullgör sin introduktionsperiod. Kursen sätter fokus på att utveckla ett professionellt förhållningssätt till mentorsrollen med förmåga att ge stöd och fungera som inspirerande förebild för den nyanställda kollegan under introduktionsåret.

IT

I kursen möter ni både teoretiska och praktiska moment som rör mentorskap i yrkesverksamhet, samtal och kommunikation, ledarskap och grupprocesser, samt bedömning av utveckling av lärarförmågor utifrån den ram som reglerar introduktionsåret. Kursen ger därmed också kunskap om de lagrum som direkt och indirekt reglerar mentors arbete, liksom kring de av lärarfacken antagna yrkesetiska principerna.

Då bedömning och dokumentation av utvecklingsprocesser upptar alltmer av förskollärarens/lärarens tid i förskolan och skolan, så innehåller kursen särskilda moment kring hur lärares utveckling av dessa förmågor kan stödjas.

I kursen fokuserar vi på förmågan att ge positiv respons som stärker lärares egna reflektioner kring läraruppdraget och elevers lärande. Genom praktiska moment övar vi på dessa förmågor. Vi tar till exempel hjälp av dramatisering, rollspel och gruppövningar.

Läs mer om kursen i Göteborgs universitets utbildningskatalog