Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Lokala lärarutbildare och VFU

Kontakta Korsvägen om lokala lärarutbildare och VFU

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

KIL-utbildning för lokala lärarutbildare (LLU)

Höstterminen 2011 startade fyra nya lärarprogram vid Göteborgs universitet: Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet och Yrkeslärarprogrammet.VT2013 startade Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) .

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, inom lärarutbildningarna omfattar 30hp ,sammanlagt en termin och utgörs av 4 VFU-kurser. Varje VFU- kurs har en egen kursplan.

Fortbildningen för Lokala lärarutbildare ges i regi av Lärarutbildningsnämnden, inom deras verksamhet ”Kompetensutveckling inom lärarutbildningen”(KIL) och genomförs av medarbetare från Lärarutbildningsnämnden s kansli samt medarbetare från lärarprogrammet.

Fortbildningen erbjuds varje termin, har tre delar och omfattar totalt 6-8 timmar. När alla tre delar är genomförda, får man ett intyg.

Del 1: Introduktion till lärarutbildningen med fokus på verksamhetsförlagd utbildning
Del 2: Mer om uppdraget som lokal lärarutbildare
Del 3: Samtalsmetodik

Del 2: Mer om uppdraget som lokal lärarutbildare tar utgångspunkt i programmets VFU-kurser .Denna del besvarar frågan om LLUs uppgift utifrån en fördjupad presentation och diskussion kring modellerna för progression i respektive program. Här utvecklas LLU:s kunskap om hur arbetet kan läggas upp i de olika VFU-kurserna.

 

Läs mer här: http://www.lun.gu.se/omoss/kvalitetsarbete/kil/

Kurser

Frågor om behörighet?

Kontakta våra studievägledare om du har frågor om behörigheter eller utökade behörigheter.

Interkulturalitet och värdepedagogik, 2.5 hp

Detta är en fristående kurs främst riktad till lärare och förskollärare som har... Läs mer

Fem frågor om övningsförskoleområden

Solveig Sotevik är processledare för den femåriga försöksverksamheten med övningsförskoleområden vid... Läs mer

Övningsförskoleprojektet – en satsning på VFU

Elin Schön är lokal lärarutbildare på en övningsförskola i Torslanda. Hon säger att... Läs mer

Kurs i handledarskap hösten 2016

Högskolepoänggivande handledarutbildning kommer i framtiden att vara ett krav från regeringen... Läs mer

Övningsförskola öppnar karriärväg för duktiga förskollärare

Förskollärarstudenter vid Göteborgs universitet gör från och med denna termin sin... Läs mer

VFU-ledare – kompetensutvecklande uppdrag

Ett av Lärarutbildningsnämndens många uppdrag är att organisera och säkra kvaliteten... Läs mer

Kvalitetsuppföljning av VFU nu klar

  KVALITETSUPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) Lärarutbildningsnämnden ansvarar för kvalitetssäkring och... Läs mer

Svårt men viktigt och stärkande uppdrag

  Personlig utveckling, delande av yrkeskunskap, möjlighet att stödja en blivande... Läs mer

Kurs i handledarskap

Högskolepoänggivande handledarutbildning kommer i framtiden att vara ett krav från regeringen... Läs mer