Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Litteraturvetenskap: Litteratur och genus – byter namn och kommer åter 2018!

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Skolvaska_560

Genuskursen ges ej i höst, byts ut och får nytt namn: Litteratur och intersektionalitet – startar 2018!

Grundnivå | 15 hp | Kurskod: LV1160

Om kursen

Vilken betydelse har egentligen genus för vår förståelse av litteratur? Hur har synen på kön och genus förändrats genom tiderna ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv? Kursen tar ett helhetsgrepp på dessa och liknande frågor. Du får en allmän introduktion till litteraturvetenskapliga teorier och metoder med genusinriktning. Genom den lär du dig att analysera litterära texter ur ett genusperspektiv. Du får en översikt över hur den litterära genusforskningen vuxit fram från 1960-talets könsrollstänkande till dagens intersektionalitetsforskning. Kursen anlägger både ett historiskt och ett tematiskt perspektiv på förhållandet mellan litteratur och genus. Därför får du även en inblick i litteraturens utveckling från 1800-talets salongskultur fram till 2000-talet.