Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Läs kursen ”Havet i klassrummet”, 15 hp på distans, i höst!

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

hav

Kursen är främst inriktad mot lärare eller lärarstuderande och fokuserar på hur man genom experimentell undervisning kan studera marina livsmiljöer, marint liv, marin ekologi och marina miljöproblem. Vi kombinerar kunskap om havet med hur man kan arbeta experimentellt med marin vetenskap i undervisning på förskole-, grundskole- och gymnasienivå även i skolmiljöer som ligger långt från havet.

Kursen bör kunna kombineras med heltidsarbete och det ingår två fältmoment vid marin fältstation (ca 3+3 dagar sommartid).

Läs mer här