Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Läroböcker i historia svåra att förstå för andraspråksläsare

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha


DSC_0797

Ett abstrakt och ämnesspecifikt språkbruk i gymnasieskolans läroböcker i historia bidrar till att texterna kan vara svåra att förstå, i synnerhet för flerspråkiga elever som läser och lär på sitt andraspråk. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet som handlar om möten mellan andraspråksläsare och lärobokstexter i historia för gymnasieskolan.

Doktoranden Lotta Olvegård har undersökt gymnasieelevers möten med lärobokstexter i historia i två steg. Först genom att språkligt analysera ett antal lärobokstexter i historia och sedan genom att samtala om innehåll och språk i några av texterna med elever i gymnasieskolans historieundervisning med svenska som första- respektive andraspråk.

Läs mer