Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Lärarlyftet II

Kontakta Korsvägen om lärarlyftet II

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Lärarlyftet är till för lärare som inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i. Genom Lärarlyftet kan du läsa in det som behövs för att få den utökade behörigheten.

Vid Göteborgs universitet ges under våren 2014 kurser i bild, engelska, fysik, idrott & hälsa, matematik, slöjd, svenska, svenska som andraspråk och teknik.

(Se även behörighet)

(http://www.lararlyftet.gu.se/sarskolan)

Ämnen

Alla ämnen kommer inte att ingå i Lärarlyftet II. Vilka ämnen som ges varierar mellan lärosäten och termin. Tänk på att det finns möjlighet att söka fristående kurser på högskolorna via antagning.se. Då utgår dock inget statsbidrag till huvudmannen.

Nationellt utbud

På Skolverkets hemsida finns länkar till de högskolor och universitet som anordnar kurser inom Lärarlyftet ll. Ansökan För att få delta måste du som lärare: ha en svensk lärarexamen eller en barn- och ungdomspedagogisk examen ha en anställning, tillsvidare eller för begränsad tid, hos kommun eller annan huvudman undervisa i förskoleklass t.o.m vuxenutbildning få godkänt av din skolhuvudman lärare med utländsk lärarutbildning måste kunna uppvisa ett behörighetsbevis. Det är Högskoleverket som utfärdar sådana.