Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Lärarfortbildningar om FN:s globala hållbarhetsmål, 1 mars och 26 april

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Play in a retail surrounding

Välkommen till fortbildning för lärare i förskola, grundskola och gymnasium. Första delen utgörs av två seminarier där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan.

http://gmv.gu.se/Aktuellt/lararfortbildning-om-fn-s-globala-hallbarhetsmal