Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Lärarfortbildningar om FN:s globala hållbarhetsmål

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

 

 

Välkommen till fortbildning för lärare i förskola, grundskola och gymnasium.

Lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning hälsas välkomna till fortbildningar om de globala målen för att ta del av inspirerande forskarföreläsningar och pedagogiska workshopar. Samarbetspartnerna för fortbildningarna är Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Den Globala Skolan, Universeum och Världskulturmuseet.

Vid fortbildningarna håller forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerande föreläsningar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan.

Läs mer om kommande och genomförda fortbildningar