Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Lärare får fortbildning i att ”tänka som en forskare”

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

 80aed405028cfc46_800x800ar

Under tre dagar på Lovéncentret Tjärnö vid Göteborgs universitet kommer högstadie- och gymnasielärare från hela södra och mellersta Sverige att få inspiration till en alternativ metodik i undervisningen.

− Metodiken ”tänka som en forskare” är ett värdefullt undervisningsalternativ, som är extra lämpat att använda inom de naturvetenskapliga ämnena, säger Elisabet Brock som är projektledare för kursen.

Vänder sig till alla pedagoger

Denna helgkurs på Lovéncentret Tjärnö har erbjudits sedan 2012 och har program för lärare och pedagoger på alla stadier inom grundskola och gymnasium. Kursen finansieras i år av institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

−Vi ser att behovet att få vägledning i denna typ av metodik, som verktyg i undervisningen, är stort. I de senaste läroplanerna poängteras ofta att man ska utgå från elevernas egna tankar och idéer och metodiken ”tänka som en forskare” passar bra in i den målsättningen, säger projektledaren Elisabet Brock, lärare och marinekolog.

Får lära sig vetenskapligt angreppssätt

Deltagarna genomför alla steg i en vetenskaplig studie och får även med sig en struktur att använda i undervisningen, en alternativ strategi som uppmuntrar och vägleder eleverna att våga lita på sina egna observationer och förklaringar och att självständigt söka ny kunskap.

Kursen pågår från 30 september till och med den 2 oktober 2016

För besök och frågor kontakta projektledare Elisabet Brock: elisabet.brock@marine.gu.se