Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Kvalitetsuppföljning av VFU nu klar

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

 

KONST_560

KVALITETSUPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU)

Lärarutbildningsnämnden ansvarar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom lärarutbildningen som helhet.

Under 2013 gjordes en kvalitetsuppföljning av den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, genom att i enkät undersöka uppfattningar om uppdraget hos de lokala lärarutbildarna (LLU).

 

Läs mer här och ladda ner rapporten