Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Kvalitetsbedömningar i förskolan – konferens

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

elin_1000

KONFERENS OCH RESULTATDIALOG
Vi bjuder in till en konferens där vi presenterar och diskuterar resultaten av kvalitetsbedömningar som genomförts med hjälp av ECERS 3 på förskolor inom försöksverksamheten med övningsförskoleområden inom Förskollärarprogrammet vid Göteborgs universitet (ÖFSO). Vi  presenterar också hur vi kommer också att organisera den utlovade återkopplingen till varje förskolechef som deltar i studien, när samtliga kvalitetsbedömningar är genomförda.
Konferensen är en del i det gemensamma arbetet och ansvaret för en god kvalitetsutveckling inom förskolan och förskollärarutbildningen.
Datum och tid
26 april klockan 14-18.
Lokal:
Kjell Härnqvistsalen i A-huset på Pedagogen vid Grönsakstorget
Målgrupp:
Vi vänder oss till förskolechefer, förskollärare/lokala lärarutbildare (LLU), koordinatorer, verksamhetschefer, programråd, samverkansgrupp inom ÖFSO, politiker, VFU-kurslärare och HFU-lärare
Mer information och anmälan: http://ipkl.gu.se/samverkan/konferenser/ecers3
Välkomna!
Professor Sonja Sheridan, professor Susanne Garvis, professor Pia Williams och och fil. dr. Elisabeth Mellgren