Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Kvalitetsarbete & skolutveckling

Kontakta Korsvägen om kvalitetsarbete & skolutveckling

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Kompetenser

Inom de här områdena har vi kompetens för att göra uppdragsutbildningar, föreläsningar, utredningar eller liknande. Kontakta oss för att starta ett samarbete.

Kurs i handledarskap

Högskolepoänggivande handledarutbildning kommer i framtiden att vara ett krav från regeringen... Läs mer

Över 30 doktorer inom forskarskolan CUL

Kritiskt tänkande. Sfi. Barns musikkomponerande. Hittills har 31 personer doktorerat inom... Läs mer

Gott resultat när lärare handleder varandra

Kollegial handledning är ett av flera exempel på hur lärarkollegor i allt högre... Läs mer

Klyftan växer mellan flickors och pojkars kunskaper

Den senaste PISA-undersökningen visar att gapet mellan flickors och pojkars kunskaper... Läs mer

Metodiken ”tänka som en forskare” inspirerar lärare

Under tre år har Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet finansierat projekt... Läs mer

Ulf bloggar om skolforskning

Ulf Blossing är intresserad av skolförbättringar och skolors utveckling, arbetar vid... Öppna i nytt fönster