Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Kunskapscentrum för hälsa och prestationsutveckling

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Vid Göteborgs universitet finns Kunskapscentrum för hälsa och prestationsutveckling (KHP). KHP är främst ett gemensamt kraftcentrum för tillämpad utbildning och forskning som rör idrott, hälsa och kost. Katrinelunds Elitidrottsgymnasium och Västsvenska Idrottsförbundet är betydelsefulla partners som finns integrerade i verksamheten, vilket underlättar ett nära samarbete med idrottsrörelsen. Anläggningen på 3500 kvm är en mötesplats för forskare, utbildare och studenter.

Delar av institutionen för kost- och idrottsvetenskaps utbildningar inom området kost-hälsa-idrott genomförs i denna anläggning. Forskningsdelen understryks av en nationell forskarskola i idrottsvetenskap som finns kopplad till verksamheten.