Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Klyftan växer mellan flickors och pojkars kunskaper

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Den senaste PISA-undersökningen visar att gapet mellan flickors och pojkars kunskaper växer. Störst är skillnaderna i läsförståelse, där Sverige ligger riktigt dåligt till internationellt. Mia Heikkilä, forskare i genus och pedagogik, tycker att könsskillnaderna borde analyseras djupare.

Enligt Mia Heikkilä har könsskillnaderna har ökat i alla ämnen. Men de är fortfarande ganska små när det gäller matte och naturvetenskap. PISA-undersökningen grundas inte på betyg eller nationella prov. Snarare är den inriktad på kunskaper som antas behövas i ett vardagligt liv.

 

Läs mer om detta

 

Kemi, formler