Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

KAN VI LÄRA AV HISTORIEN?

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

DSC_0748

Varmt välkomna till årets Historiedag med temat: Kan vi lära av historien?
Det är en fråga som diskuteras flitigt idag. Vissa menar att man kan lära av historien genom att dra paralleller mellan vår tid och andra historiskt dramatiska perioder. Att vi lever i en tid som liknar mellankrigstiden, romarrikets fall, trettioåriga kriget.

Frågan är kopplad till om det går att ställa en prognos inför framtiden. Om vi gör på ett visst sätt idag så kommer framtiden att gestalta sig på det ena eller andra viset. Då aktualiseras en av historieämnets kärnfrågor: kan man skapa lagar om historisk utveckling på samma sätt som inom den naturvetenskapliga forskningen? Idag är den humanistiska forskningen i stort ense om att det inte är möjligt. Men är det dags att ta upp frågan igen?
10 FEB 2017 KL 13:00-16:00, LILLA HÖRSALEN, HUMANISTEN, RENSTRÖMSGATAN 6
FRÅN KL 16 BJUDS DET IN TILL MINGEL UTANFÖR STORA HÖRSALEN

KL 13.00-13.15
Inledning
Christer Ahlberger &, Petra Pauli, institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
KL 13.15-14.00
Historiens lärdom – det till synes omöjliga är alltid möjligt
Helene Lööw, historiska institutionen, Uppsala universitet
KL 14.00-14.45
Människan, en unikt läraktig art – trots allt
Arne Jarrick, Centrum för evolutionära kulturstudier, Stockholms universitet
KL 14.45-15.00
Bensträckare/Fika
KL 15.00-15.30
Undervisning efter nine-eleven – ”Preventing violent extremism”?
Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet
KL 15.30 -16.00
Paneldiskussion Kan vi lära av historien?
Moderatorer: Christer Ahlberger & Petra Pauli

 

Föreläsningen är öppen för alla och ingen formell anmälan. Har du frågor maila till Petra Pauli mailto:petra.pauli@history.gu.se.