Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Introduktionsutbildning till uppdraget som lokal lärarutbildare

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

uni

Utbildningen är upplagd som en seminarieserie i tre delar och innefattar:
  • presentation av och diskussion om lärarutbildningens struktur
  • innehållet i utbildningens olika kurser med fokus på verksamhetsförlagd utbildning
  • VFU-kursernas mål i relation till examensmålen
  • information och diskussion om uppdraget som lokal lärarutbildare
  • bedömning
  • introduktion till handledande samtal