Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Introduktionsutbildning till uppdraget som lokal lärarutbildare (LLU)

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

uni

Inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet erbjuds en introduktionsutbildning till uppdraget som lokal lärarutbildare (LLU). Den omfattar totalt 6-8 timmar. Utbildningen är upplagd som en seminarieserie med tre delar där del 1 och del 2 ges vid samma tillfälle:
Del I & 2
Introduktion till lärarutbildningen med fokus på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Mer om uppdraget som lokal lärarutbildare
Del 3
3. Samtalsmetodik
Läs mer