Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Interkulturalitet och värdepedagogik, 2.5 hp

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Tryckt Out, pyramid

Detta är en fristående kurs främst riktad till lärare och förskollärare som har uppdrag som LLU (lokal lärarutbildare), mentor och/eller förstelärare. Kursen kan med fördel både läsas separat, innan eller efter sc1602 Handledarskap i förskola, skola och fritidshem, 7,5 hp.

Kursen tar upp begreppen interkulturalitet samt värdepedagogik med syfte att skapa förståelse för likheter och olikheter. Kursen tar också upp begreppet normkritik och hur det kan användas i handledande situationer. Vidare sätter kursen fokus på svåra samtal både på ett teoretiskt och praktiskt sätt.

Kursen bygger både på teoretiska moment samt mer praktiska i form av, drama, rollspel och gruppuppgifter.

Kursen har tre campusträffar (16.00 – 19.00), med uppgifter däremellan, inom en åttaveckorsperiod.

Information om kursstart kommer. För mer information kontakta Tone Försund, tone.forsund@socav.gu.se