Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Handledarskap i förskola, skola och fritidshem

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Jättestensskolan Göteborg

Kurserna Interkulturalitet och värdepedagogik samt Handledarskap i förskola, skola och fritidshem är öppna för sen anmälan. Interkulturalitet och värdepedagogik vänder sig främst till förskollärare och lärare i förskola, skola och fritidshem och som arbetar som LLU:handledare, mentor och/eller förstelärare.  Målet med kursen är att du ska utveckla sin förmåga att hantera komplexa situationer och utmanande samtal där olika perspektiv möts och utmanas. Handledarskap i förskola, skola och fritidshem vänder sig till dig som är lokal lärarutbildare (LLU), mentor och/eller förstelärare i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Målet är att du ska utveckla din förmåga att stödja studenters väg till yrket, nya arbetskamraters väg in i yrket och erfarna kollegor vidare i yrket.

Anmälan Interkulturalitet och värdepedagogik

Anmälan Handledarskap i förskola, skola och fritidshem