Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Hållbar utveckling

Kontakta Korsvägen om hållbar utveckling

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Begreppet hållbar utveckling är sedan tjugo år en övergripande princip i FN:s arbete. Det innebär att man på flera olika fronter, såväl ekologiskt och socialt som ekonomiskt, eftersträvar en utveckling som tillgodoser dagens behov – utan att äventyra kommande generationers. Ett lärande för hållbar utveckling kännetecknas av ett förhållningssätt som syftar till att ge elever redskap och metoder för att kunna göra medvetna val som är hållbara för vår framtid.

Kompetenser

Inom de här områdena har vi kompetens för att göra uppdragsutbildningar, föreläsningar, utredningar eller liknande. Kontakta oss för att starta ett samarbete.