Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Hållbar utveckling i städer och regioner, 7,5 hp

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

 

höstlöv botaniska

”Hållbar utveckling” är ett övergripande politikområde där den offentliga förvaltningen har stor betydelse. Politiska institutioner och professionella tjänstemän förväntas genom styrning och samarbete främja ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. I detta sammanhang uppstår spänningar mellan olika synsätt och intressen. Kursen diskuterar och problematiserar hållbarhetsbegreppets utveckling och tillämpning samt dess relation till demokrati och styrning.
För mer information