Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Hållbar utveckling i skolan

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Begreppet hållbar utveckling är sedan tjugo år en övergripande princip i FN:s arbete. Det innebär att man på flera olika fronter, såväl ekologiskt och socialt som ekonomiskt, eftersträvar en utveckling som tillgodoser dagens behov – utan att äventyra kommande generationers.

Klippor och lava

Ett lärande för hållbar utveckling kännetecknas av ett förhållningssätt som syftar till att ge elever redskap och metoder för att kunna göra medvetna val som är hållbara för vår framtid.Undervisning i hållbar utveckling ska bedrivas på ett sätt som förbereder eleverna på ett aktivt deltagande i samhället och som utvecklar deras förmåga att ta ett personligt ansvar för sitt handlande.Ett lärande för hållbar utveckling karakteriseras

demokratiska arbetssätt
kritiska förhållningssätt
ämnesövergripande samarbeten
mångfald av pedagogiska metoder
delaktighet och inflytande

Texter, tips och länkar om Lärande för hållbar utveckling, http://gu2.se/TT/
Ekocentrum i Göteborg erbjuder seminarier, fortbildning och studiebesök inom hållbar utveckling, www.ekocentrum.se

Läs mer på:
Skolverket, Hållbar utveckling
Hållbar utveckling i skolan, Skåne
Hållbara städer, WWF
Ekologiska fotavtryck, WWF
Grön flagg, Håll Sverige Rent

Ännu mer skolrelaterade resurser här:
http://www.balticuniv.uu.se/index.php/component/content/article/124-education-for-change-teaching-materials/336-the-educ-teaching-materials

http://www.esdtoolkit.org/esd_toolkit_v2.pdf

http://www.wwf.se/utbildning/utbildning-startsida/1522412-utbildning-startsida