Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Gymnasiet

Kontakta Korsvägen om gymnasiet

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Språkdagen 2018

Språkdagen är en tradition sedan flera år tillbaka och planeringen för årets dag... Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Arbetsmarknaden för utbildade lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket god. Genom KPU... Läs mer

God hälsa och välbefinnande – lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling, 20 februari

Välkommen till en lärarfortbildning om hälsa, välbefinnande och hållbar utveckling! Lyssna... Läs mer

Fortbildning om neuropsykiatri och utvecklingsneurologi

Gillbergcentrum vid Sahlgrenska akademin är en plattform för att bedriva forskning... Läs mer

”Tänka som en forskare” – fortbildning för lärare

  Metodiken ”Tänka som en forskare” – ett värdefullt undervisningsalternativ, extra... Läs mer

Det globala klassrummet: Introduktionskurser i svenska som andraspråk, sök nu!

Förbered dig som lärare för den språkliga mångfald som alltmer präglar den svenska... Läs mer

Arbetslivets socialpsykologi & Aktuella utvecklingslinjer i brottsligheten – fortbildning för samhällskunskapslärare

Dessa två kurser, speciellt anpassade för lärare, kan sökas nu – går höstterminen... Läs mer

Antibiotikaresistensens problematik – ny kurs!

Hösten 2017 startar Göteborgs universitet en helt ny kurs om antibiotikaresistens.... Läs mer

Dags att anmäla dig till årets Språkdag 5 april 2017!

”Budskap i bild och text”, ”Bara för att jag talar med brytning betyder... Läs mer

Läs kursen ”Havet i klassrummet”, 15 hp på distans, i höst!

Kursen är främst inriktad mot lärare eller lärarstuderande och fokuserar på hur man... Läs mer

Fortbildning för lärare inom språk

Vi erbjuder flera kurser på avancerad nivå som särskilt riktar sig till språklärare.... Läs mer

Matematiska vetenskapers fortbildning för lärare

Här hittar du kurser du som lärare kan gå Det finns även information... Läs mer

Kurs i handledarskap 7,5 hp

Kursen ”Handledarskap i förskola, skola och fritidshem” (7,5 hp) ges vid... Läs mer

Introduktionsutbildning till uppdraget som lokal lärarutbildare

Utbildningen är upplagd som en seminarieserie i tre delar och innefattar: presentation av... Läs mer

Lärarfortbildningar om FN:s globala hållbarhetsmål, 1 mars och 26 april

Välkommen till fortbildning för lärare i förskola, grundskola och gymnasium. Första... Läs mer

KAN VI LÄRA AV HISTORIEN?

Varmt välkomna till årets Historiedag med temat: Kan vi lära av historien? Det... Läs mer

Dag om forskning kring barn och läsning måndagen den 6 mars, 2017

Att inte kunna läsa eller förstå en text skapar ett utanförskap och gör... Läs mer

Interkulturalitet och värdepedagogik, 2.5 hp

Detta är en fristående kurs främst riktad till lärare och förskollärare som har... Läs mer

Mycket populär fortbildningsdag för ämneslärare (1 november 2016)

Tisdagen den 1 november 2016 lanserade Göteborgs universitet den nya fortbildningsdagen... Läs mer

Gymnasister löser mordgåta på Göteborgs universitet

Lös en mordgåta med hjälp av DNA-teknik eller undersök vad en energidryck egentligen... Läs mer

Lärare får fortbildning i att ”tänka som en forskare”

  Under tre dagar på Lovéncentret Tjärnö vid Göteborgs universitet kommer... Läs mer

Kurspaket i sociologi – fortbildning för lärare

  Nu finns två 2,5 hp kurser i sociologi att söka inför vårterminen... Läs mer

En timme på Pedagogen hösten 2016

Övertro på digitala teknikens betydelse i skolan Så påverkar betygen elevernas... Läs mer

”Tänka som en forskare” – fortbildning för lärare

Att stimulera intresse för naturvetenskap är syftet med läger som anordnas... Läs mer

Ny omgång av den populära fortbildningen Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång

Kursen är en kompetensutveckling för skolteam som arbetar med nyanlända elever.... Läs mer

APL-utvecklarutbildning för yrkeslärare eller APL-ansvarig HT16

Som en del i att stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet (apl)... Läs mer

Ny fristående kurs startar i höst: Att möta människor som flytt (anmälan senast 1 juni 2016)

Arbetar du ideellt eller professionellt med nyanlända och vill lära dig mer om... Läs mer

Läs årets viktigaste kurs med dina kollegor – Motverka främlingsfientlighet och rasism i förskolan och skolan

I höst ger Göteborgs universitet kursen där du får kunskap och verktyg för... Läs mer

Fortbildning för fysiklärare, tre kurser om vardera 2.5 hp – sen anmälan möjlig

Undervisar du i fysik på gymnasiet eller i grundskolan? Från och med i... Läs mer

Naturvetenskap från GU på Youtube

Gymnasieelever möter forskare: https://www.youtube.com/watch?v=JHPK63_KkGg&feature=youtu.be Forskaren Åsa Arrhenius: https://www.youtube.com/watch?v=iePCrqldcDk Forskaren Anna-Lisa Wrange:... Läs mer

Sommarkurs! Laborativ Bioteknikkurs för lärare: CSI: Göteborg, 7.5 hp

Sommarkurs på Sven Lovén Center i Fiskebäckskil för biologi- och/eller kemilärare... Läs mer

Vill din skola ta emot lärarstudenter inom naturvetenskap, teknik och matematik – och bli en universitetsskola?

HÖGSTADIE- OCH GYMNASIESKOLOR: Som universitetsskola handleder ni lärarstudenter med akademisk grundexamen... Läs mer

Möt Diego – miljöutredaren som ska bli lärare

Till filmen Alternativ KPU är ett snabbspår (ett år) in i läraryrket för... Läs mer

Nu öppnas ett fönster mot naturvetenskap

På Göteborgs universitet introduceras en helt ny aktivitet för gymnasieskolan –... Läs mer

Minskat samarbete drabbar undervisning om framtidsfrågor

Samtidigt som det dagligen rapporteras om effekter av klimatförändringar, miljögifter och... Läs mer

Kurs i handledarskap hösten 2016

Högskolepoänggivande handledarutbildning kommer i framtiden att vara ett krav från regeringen... Läs mer

Sök alternativa KPU! Nu!

Alternativ KPU är en påbyggnadsutbildning för dig som har en kandidatexamen... Läs mer

Selma Lagerlöf i klassrummet

Selma Lagerlöfs berättelser passar väldigt bra för högläsning. Foto: A. Blomberg,... Läs mer

VFU-ledare – kompetensutvecklande uppdrag

Ett av Lärarutbildningsnämndens många uppdrag är att organisera och säkra kvaliteten... Läs mer

Läroböcker i historia svåra att förstå för andraspråksläsare

Ett abstrakt och ämnesspecifikt språkbruk i gymnasieskolans läroböcker i historia bidrar... Läs mer

Betygsatt självständighet hämmar gymnasisters kreativitet

Instruktionerna till gymnasieelevers projektarbeten anger att arbetsprocessen och innehållet är lika... Läs mer

Kickoff för Brobyggaren på Universeum

Brobyggaren är ett unikt samarbete mellan Göteborgs Stad och Göteborgs universitet... Läs mer

Svårt men viktigt och stärkande uppdrag

  Personlig utveckling, delande av yrkeskunskap, möjlighet att stödja en blivande... Läs mer

Skolteam ska bli bättre på nyanländas lärande

Som ett av de första lärosätena i landet erbjuder Göteborgs universitet... Läs mer

”Lärare är det jag är”

Har du utländsk lärarutbildning och vill arbeta som lärare i Sverige? Gör som... Läs mer

Kurs i handledarskap

Högskolepoänggivande handledarutbildning kommer i framtiden att vara ett krav från regeringen... Läs mer

Antikmuseet nyöppnat efter renovering

Våren 1984 tog Antikmuseet vid Göteborgs universitet emot sina första besökare. Efter en... Öppna i nytt fönster

Ämnet Hållbart samhälle

Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur... Läs mer

Klyftan växer mellan flickors och pojkars kunskaper

Den senaste PISA-undersökningen visar att gapet mellan flickors och pojkars kunskaper... Läs mer

Metodiken ”tänka som en forskare” inspirerar lärare

Under tre år har Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet finansierat projekt... Läs mer

Tänka fritt, tänka rätt – UR-program

I sin avhandling ”Tänka fritt, tänka rätt” följer CUL-doktorn Anna-Karin Wyndhamn... Läs mer

”Historia kan också vara ett inlevelseämne”

Hallå där, fem frågor till Anna-Lena Lilliestam, CUL-doktor som nyss disputerat på en... Öppna i nytt fönster

Samhälle, opinion, medier

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har... Läs mer