Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Kurs om interkulturalitet och värdepedagogik – sen anmälan möjlig

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Kursen tar upp begreppen interkulturalitet samt värdepedagogik med syfte att skapa förståelse för likheter och olikheter. Kursen tar också upp begreppet normkritik och hur det kan användas i handledande situationer. Vidare sätts fokus på svåra samtal både på ett teoretiskt och praktiskt sätt.

Detta är en fristående kurs främst riktad till lärare och förskollärare som har uppdrag som LLU, mentor och/eller förstelärare. Kursen kan med fördel både läsas separat, innan eller efter kursen Handledarskap i förskola, skola och fritidshem, 7,5 hp.

För mer information kontakta Tone Försund, tone.forsund@socav.gu.se För anmälan, klicka här.