Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Fortbildning i naturvetenskap

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Naturvetenskap är ett ämnesområde som utvecklas hela tiden, och efterfrågan på lärarfortbildning ökar. Den naturvetenskapliga fakulteten ordnar enskilda fortbildningsdagar, särskilda fortbildningskurser som löper över en termin och poänggivande kurser särskilt lämpade för lärare.

Fakulteten ordnar fortbildningsaktiviteter och bjuder in till olika typer av lärarträffar.