Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Fortbildning för fysiklärare, tre kurser om vardera 2.5 hp – sen anmälan möjlig

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Simon_teknik_460

Undervisar du i fysik på gymnasiet eller i grundskolan? Från och med i höst erbjuder vi ett fortbildnings-kurspaket om tre kurser. Undervisningen kommer att vara en blandning av föreläsningar, kollegialt arbete och en projektuppgift. Innehållet kommer att förmedla aktuella forskningsresultat och utveckla olika moment så som bedömningsmoment, lektionsmoment och laborationer, och utgå från pedagogiska och didaktiska aspekter på lärande.

 

Mer info