Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Förskola och förskoleklass

Kontakta Korsvägen om förskola och förskoleklass

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Kompetenser

Inom de här områdena har vi kompetens för att göra uppdragsutbildningar, föreläsningar, utredningar eller liknande. Kontakta oss för att starta ett samarbete.

Dags att anmäla dig till årets Språkdag 5 april 2017!

”Budskap i bild och text”, ”Bara för att jag talar med brytning betyder... Läs mer

Läs kursen ”Havet i klassrummet”, 15 hp på distans, i höst!

Kursen är främst inriktad mot lärare eller lärarstuderande och fokuserar på hur man... Läs mer

Kvalitetsbedömningar i förskolan – konferens

KONFERENS OCH RESULTATDIALOG Vi bjuder in till en konferens där vi presenterar och... Läs mer

Kurs i handledarskap 7,5 hp

Kursen ”Handledarskap i förskola, skola och fritidshem” (7,5 hp) ges vid... Läs mer

Introduktionsutbildning till uppdraget som lokal lärarutbildare

Utbildningen är upplagd som en seminarieserie i tre delar och innefattar: presentation av... Läs mer

Lärarfortbildningar om FN:s globala hållbarhetsmål, 1 mars och 26 april

Välkommen till fortbildning för lärare i förskola, grundskola och gymnasium. Första... Läs mer

Dag om forskning kring barn och läsning måndagen den 6 mars, 2017

Att inte kunna läsa eller förstå en text skapar ett utanförskap och gör... Läs mer

Förskola och migration – gratis föreläsningar VT17

2 mars Kvinnlig könsstympning – en smärtsam tradition Jamila Said Musse och Eva... Läs mer

Interkulturalitet och värdepedagogik, 2.5 hp

Detta är en fristående kurs främst riktad till lärare och förskollärare som har... Läs mer

Lärare får fortbildning i att ”tänka som en forskare”

  Under tre dagar på Lovéncentret Tjärnö vid Göteborgs universitet kommer... Läs mer

Kurspaket i sociologi – fortbildning för lärare

  Nu finns två 2,5 hp kurser i sociologi att söka inför vårterminen... Läs mer

”För stora barngrupper i Göteborg”

Ansvariga kommunalråd, tjänstemän och yrkesverksamma lärare finns på plats på Göteborgs... Läs mer

Ny omgång av den populära fortbildningen Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång

Kursen är en kompetensutveckling för skolteam som arbetar med nyanlända elever.... Läs mer

Ny fristående kurs startar i höst: Att möta människor som flytt (anmälan senast 1 juni 2016)

Arbetar du ideellt eller professionellt med nyanlända och vill lära dig mer om... Läs mer

Läs årets viktigaste kurs med dina kollegor – Motverka främlingsfientlighet och rasism i förskolan och skolan

I höst ger Göteborgs universitet kursen där du får kunskap och verktyg för... Läs mer

Att göra naturvetenskap i förskolan till en fråga om objekt, akt och attityd

Med utgångspunkt i sin forskning presenterar och diskuterar Susanne Thulin, Högskolan... Läs mer

Komplext att fostra barn i förskolan

När förskollärare fostrar barn i förskolan drivs de av några grundläggande principer –... Läs mer

Fem frågor om övningsförskoleområden

Solveig Sotevik är processledare för den femåriga försöksverksamheten med övningsförskoleområden vid... Läs mer

Övningsförskoleprojektet – en satsning på VFU

Elin Schön är lokal lärarutbildare på en övningsförskola i Torslanda. Hon säger att... Läs mer

Kurs i handledarskap hösten 2016

Högskolepoänggivande handledarutbildning kommer i framtiden att vara ett krav från regeringen... Läs mer

Övningsförskola öppnar karriärväg för duktiga förskollärare

Förskollärarstudenter vid Göteborgs universitet gör från och med denna termin sin... Läs mer

Svårt men viktigt och stärkande uppdrag

  Personlig utveckling, delande av yrkeskunskap, möjlighet att stödja en blivande... Läs mer

Skolteam ska bli bättre på nyanländas lärande

Som ett av de första lärosätena i landet erbjuder Göteborgs universitet... Läs mer

Kurs i handledarskap

Högskolepoänggivande handledarutbildning kommer i framtiden att vara ett krav från regeringen... Läs mer

Forskarskola i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande (FoRFa)

Forskarskolan erbjuder förskollärare och lärare för tidigare åldrar (upp till ca 8 år)... Läs mer

Klyftan växer mellan flickors och pojkars kunskaper

Den senaste PISA-undersökningen visar att gapet mellan flickors och pojkars kunskaper... Läs mer

Metodiken ”tänka som en forskare” inspirerar lärare

Under tre år har Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet finansierat projekt... Läs mer

Nya möjligheter till behörighet för förskollärare

Du som är legitimerad förskollärare eller har en förskollärarexamen och tänker... Läs mer

Masterprogram i utbildningsvetenskap med inriktning mot barn och ungdom

De tidiga barnaårens pedagogik och didaktik är en påbyggnadsutbildning för pedagoger i... Öppna i nytt fönster