Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

”För stora barngrupper i Göteborg”

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Förskola_460

Ansvariga kommunalråd, tjänstemän och yrkesverksamma lärare finns på plats på Göteborgs universitet onsdag 21 september när den senaste forskningen om barngruppstorlekars konsekvenser för förskolans verksamhet presenteras.

Enligt Skolverkets senaste rekommendationer, från februari 2016, är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn för barn mellan ett och tre år. För barn mellan fyra och fem år i förskolan är riktmärket nio till 15 barn.

– Det är siffror som Göteborgs kommun i regel överskrider i sina förskolor där grupperna vanligen ligger över 20 barn per grupp, även i grupper med riktigt små barn som i 1-5-grupperna, säger Bibi Karlsson, huvudskyddsombud vid Lärarförbundet i Göteborg.

– Det är illa att Göteborgs politiker som det enda kvalitetsperspektivet på förskolan sätter att inga barn ska stå i förskolekön, säger hon.

Skolverkets nya riktmärken bygger på en sammantagen bedömning utifrån tillgängliga studier och forskning, bland annat utifrån den forskningsöversikt av skandinavisk forskning inom området som professorerna Pia Williams och Sonja Sheridan gjort för Skolverkets räkning.

Tillsammans med Ingrid Pramling Samuelsson presenterar de den 21 september bland annat resultaten av sitt av Vetenskapsrådet finansierade projekt Gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan.
– Det är viktigt att ta hänsyn till flera saker när man fastställer hur många barn det kan vara i förskolegruppen med bibehållen kvalitet. Gruppstorleken är bara en av de faktorer som påverkar kvaliteten. Främsta faktorn är personalens utbildning och kompetens och förmåga att arbeta enligt läroplanens intentioner. Men personaltäthet, barnens bakgrund, gruppens sammansättning och åldersstruktur liksom den förskolans fysiska miljö har stor betydelse, säger Pia Williams.

Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A källarplan, Västra Hamngatan 25
Tid: Onsdag 21 september, kl 14.30-17.00
Arrangörer: Lärarförbundet Göteborg och Göteborgs universitet