Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Fem frågor om övningsförskoleområden

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

sand_460

solveig_110

Solveig Sotevik är processledare för den femåriga försöksverksamheten med övningsförskoleområden vid Göteborgs universitet.

1 Hur har starten av projektet varit?

– Vi befinner oss ännu i en implementeringsfas och det är skillnader mellan kring hur långt man kommit i de olika VFU-områdena med att bygga nätverk mellan GU och skolhuvudmän och LLU (lokala lärarutbildare, det vill säga studenternas handledare ute i verksamheten). Där nätverk byggts finns det ett stort engagemang hos LLU, vi kan även se att studenters kursresultat förbättrats något från tidigare terminer.

Det är stora skillnader mellan de olika VFU-områdena i förutsättningar för LLU att utföra sitt uppdrag, både med att handleda studenten i verksamheten och att delta i nätverksträffar och examinationer med gemensam kursvärdering tillsammans med kurslärare.

 

Läs mer