Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Det globala klassrummet: introduktionskurs i svenska som andraspråk 7,5 hp

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Dela:

Pusselbit_karta_1_liten__300_42,3mm_CMYK

Förbered dig som lärare för den språkliga mångfald som alltmer präglar den svenska skolan. Sök någon av våra fyra kurser som vi erbjuder på uppdrag av Skolverket med start höstterminen 18.

Obs! Kurserna Det globala klassrummet (SAU106, 107, 108, 109) är nu öppna för sen anmälan.

Se även mer information på Skolverket.se: Det globala klassrummet

Skolverket har givit uppdrag åt lärosäten med tillstånd att utfärda ämneslärarexamina eller grundlärarexamina att ta fram kurser i undervisningsämnet Svenska som andraspråk. Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet ger följande kurser höstterminen 18:

Läs mer här