Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Det globala klassrummet: Introduktionskurser i svenska som andraspråk, sök nu!

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Pusselbit_karta_1_liten__300_42,3mm_CMYK

Förbered dig som lärare för den språkliga mångfald som alltmer präglar den svenska skolan. Sök någon av våra fyra kurser som vi erbjuder på uppdrag av Skolverket med start höstterminen 2017.

Skolverket har givit uppdrag åt lärosäten med tillstånd att utfärda ämneslärarexamina eller grundlärarexamina att ta fram kurser i undervisningsämnet Svenska som andraspråk.

Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet ger följande kurser höstterminen 2017 och kurserna finns att söka från och med den 18 april 2017:

Läs mer här