Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Dags att anmäla dig till årets Språkdag 5 april 2017!

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Mustafa_i_skolan

”Budskap i bild och text”, ”Bara för att jag talar med brytning betyder det inte att jag tänker med brytning”, ”Läslyftet på hela skolan med fokus på fritidshemmet” och annat spännande!

Språkdagen i april är en tradition sedan flera år tillbaka. Syftet med dagen är att deltagarna ska få dela med sig av och lyssna till goda exempel och utvecklingsarbeten som pågår i Västra Götaland.

Det är Nätverket för språk- läs- och skrivutveckling som arrangerar Språkdagen. I nätverket ingår pedagoger med uppdrag från skolhuvudman att utveckla området språk- läs- och skrivlärande på en övergripande nivå och det samordnas av Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Göteborgs universitet.

http://ruc.gu.se/n…/natverk-sprak—las–och-skrivutveckling