Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Behörighet & legitimation

Kontakta Korsvägen om behörighet & legitimation

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Den 2 mars 2011 beslutade riksdagen att införa legitimation för lärare och förskollärare. Denna reform införs i flera steg from den 1 juli 2011. Det finns övergångsregler som gäller t o m 1 juli 2018. Motivet för att införa krav på legitimerade lärare och förskollärare i skolväsendet är att:

  • kvalitetssäkra och utveckla verksamheten
  • bidra till professionalism genom tydligare krav
  • öka måluppfyllelsen för eleverna
  • öka yrkets status – fler ska vilja bli lärare

Vad innebär legitimationen?

Grundregeln för att kunna ansöka om legitimation är att man har en lärar- eller förskollärarexamen. Man ska dessutom ha arbetat som lärare alt. förskollärare i minst ett läsår på heltid eller motsvarande. För de som tar ut sin examen 1 juli 2011 eller senare gäller att man istället ska göra ett introduktionsår med en mentor. Därefter ska rektorn alternativt förskolechefen skriva under ett lämplighetsintyg. Det finns två typer av legitimation:

  • Lärarlegitimation
  • Förskollärarlegitimation

På legitimationen kommer att anges vilken eller vilka skolformer eller fritidshem, årskurser eller motsvarande, ämnen eller ämnesområden, som läraren eller förskolläraren är behörig att undervisa i. En lärare eller förskollärare kan, utöver sin behörighetsgivande examen, ha kompletterat med ytterligare behörighetsgivande utbildning som kan ge utökad behörighet.

Länkar

Information om lärarlegitimation från Skolverket Poänggränser vid komplettering för utökad behörighet (Skolverket)

Riksdagens förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor

Vad krävs för olika verksamhetsområden? (Skolverket) Lärarförbundets frågor och svar om lärarlegitimation

Kontaktuppgifter

Frågor ang lärarlegitimation som rör kurser vid Göteborgs universitet kan ställas till Vägledningscentrum för lärarutbildning: Telefon: 031 – 786 5517, måndag – torsdag kl. 9.00 – 11.30 E-post: studievagledning@lun.gu.se  Frågor av mer övergripande karaktär ställs direkt till Skolverket:upplysningstjansten@skolverket.se

Complementary Education for Foreign Teachers: the ULV Programme

Did you get your teacher training abroad and would like to work as... Läs mer

Vägar till lärarlegitimation och utökad behörighet vid Göteborgs universitet

Den 1 juli 2011 infördes legitimation för lärare och förskollärare. En... Läs mer

Möt Diego – miljöutredaren som ska bli lärare

Till filmen Alternativ KPU är ett snabbspår (ett år) in i läraryrket för... Läs mer

Ny kursomgång i Lärarlyftet

Karin Wessén är lärare i Köping. Hon undervisar i slöjd men är inte... Läs mer

Sök alternativa KPU! Nu!

Alternativ KPU är en påbyggnadsutbildning för dig som har en kandidatexamen... Läs mer

”Lärare är det jag är”

Har du utländsk lärarutbildning och vill arbeta som lärare i Sverige? Gör som... Läs mer

Nya möjligheter till behörighet för förskollärare

Du som är legitimerad förskollärare eller har en förskollärarexamen och tänker... Läs mer

Lalasoa läste till gymnasielärare i ULV-projektet

Sex frågor till Lalasoa Berïnson 1 Hur fick du kännedom om ULV-projektet? –... Läs mer

Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen

Utbildningen kallas för VAL och är en kompletterande utbildning och vänder sig till... Läs mer