Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Är du nyfiken på aktionsforskning?

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Pedagogen0186

Vill du veta mer om vårt mastersprogram i aktionsforskning (NoMiA)? I så fall har du
chansen den 7 mars på Utbildningsvetenskapliga fakulteten, IPS, i Göteborg.
Utbildningsansvariga, Karin Rönnerman och Anette Olin, kommer att informera om
programmet, dess innehåll och upplägg.

På plats finns också tidigare studenter (alumner) som under fikat kan berätta om
sina studier, vad de lärt och hur det påverkat deras verksamheter. De arbetar som
lärare i grundskola och gymnasium, förskollärare, specialpedagoger m.m.
Vår studievägledare Mikael Nilsson finns också tillgänglig för att svara på dina frågor
om behörighet och hur man ansöker till utbildningen.
VAR? Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik,
Västra hamngatan 25, sal A2 338 (hus A, våning 2, lokal 338)
NÄR? Tisdag den 7 mars, kl. 17.00-18.30
HUR? Under trevliga former med kort information och därefter fika då utbildningsansvariga,
alumner, nuvarande studenter samt studievägledare finns på plats.
Anmäl dig här (så att vi kan beställa fika som räcker till alla)