Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Är du lärare, intresserad av att möta människor från hela världen och vill ha behörighet att undervisa på sfi?

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

För att vara behörig att undervisa på sfi (svenska för invandrare) behöver du ha lärarexamen och 30 hp i svenska som andraspråk. Vårterminen 17 kan du läsa grundkursen i svenska som andraspråk 30 hp helfart dag vid institutionen för svenska språket Göteborgs universitet.

Mamma1_sv_v

På kursen studerar du kulturmöten, flyktingskap, migration och sociala faktorer ur ett individ- och samhällsperspektiv och får en orientering om flerspråkighet och moderna teorier om andraspråksutveckling. Ämnet behandlar svenska språket så som det ter sig för personer med andra modersmål och ger grundliga kunskaper om uttal, skrift, grammatik och ordförråd samt vuxnas alfabetisering alternativt läs-och skrivutveckling på ett andraspråk.

Du söker grundkursen i svenska som andraspråk, SSA111https://www.antagning.se/se/start

 

Har du övriga frågor kan du kontakta studievägledare: http://svenska.gu.se/kontakta-oss

eller studierektor Carina Carlund:

carina.carlund@svenska.gu.se