Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Antibiotikaresistensens problematik – ny kurs!

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

1621209_anne-webb

Hösten 2017 startar Göteborgs universitet en helt ny kurs om antibiotikaresistens. Den vänder sig bland annat till gymnasielärare, en grupp som sedan kan sprida informationen vidare till sina elever.

Vi ställde tre frågor till Anne Farewell, universitetslektor i mikrobiologi och ansvarig för kursen.

Varför startar ni en kurs om antibiotikaresistens?

– Antibiotikaresistens är ett växande problem inom modern hälsovård. Det är viktigt att alla är medvetna om problemet, inte bara läkare och forskare. Mycket information som finns tillgänglig idag är direkt felaktig, och därför vill vi öka samhällets vetskap om problemet så att vi kan minska antibiotikaresistensen.

Läs mer

Sök här