Korsvägen

Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Omvärld

OECD: Svensk skola har få undervisningstimmar

Svd  2017-09-13
Svenska grundskoleelever får mindre lärarledd undervisning än i många andra OECD-länder. Men svenska förskolan står sig stark, enligt en färsk OECD-rapport.

Glada Hudik-projekt ska minska fördomar

Vårt Göteborg  2017-03-24
Över 3 000 elever medverkar. Under våren jobbar många mellanstadieklasser runt om i Göteborg med projektet Barn föds inte med fördomar, som Glada Hudik-teatern står bakom. Slutklämmen i arbetet blir att se föreställningen Trollkarlen från Oz i Scandinavium.

Åttor på Sannaskolan vann tekniktävling

Vårt Göteborg  2017-03-13
Barnvagn blir moppe. Sannaskolan vann första pris i Tekniska samfundets årliga tekniktävling med bidraget Smartprime, en barnvagn som enkelt blir en moppe. När de ändå var igång knep de andrapriset också, med supersnabba framtidståget Tubesurfer.

Nu ska programmering och digitalt skapande in i skolan

Regeringen  2017-03-09
Här kan du läsa regeringens beslut om uppdaterad läroplan för grundskola och gymnasium. Sammanfattningsvis avser ändringarna: att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och matematikämnena. att stärka elevernas källkritiska förmåga att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på...

Ny satsning på skolforskning

Regeringen  2017-03-09
För att öka elevers och svenska skolans måluppfyllelse behövs det mer forskning om skolans verksamhet och undervisningen i klassrummet. Regeringen har i dag beslutat att ge fyra universitet i uppdrag att bedriva praktiknära forskning i samverkan med kommuner och friskolor inom ramen för en försöksverksamhet. Dessutom får en särskild...

Lärare lär sig om entreprenörskap

Vårt Göteborg  2017-03-01
Ska fånga upp elevernas kompetens. Projektet Entreprenörskap i skolan ska göra skolor och lärare bättre i sin undervisning när det gäller entreprenörskap. 200 lärare får nu verktyg för att kunna fånga upp elevernas kompetens. Nio grundskolor i Göteborgs Stad är med i projektet.

Seniorer lär sig teknik av nyanlända ungdomar

Vårt Göteborg  2017-02-21
Teknik, språk och möten. Under hösten träffade en grupp nyanlända ungdomar från Ryaskolan tekniknyfikna seniorer från träffpunkt Monsunens i Biskopsgården för att lära sig mer om teknik och varandra. De unga it-guiderna är ett projekt utvecklat av stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen och testas nu i fem länder. I mars är...

Det globala klassrummet: Introduktionskurser i svenska som andraspråk, sök nu!

Förbered dig som lärare för den språkliga mångfald som alltmer präglar den svenska... Läs mer

Arbetslivets socialpsykologi & Aktuella utvecklingslinjer i brottsligheten – fortbildning för samhällskunskapslärare

Dessa två kurser, speciellt anpassade för lärare, kan sökas nu – går höstterminen... Läs mer

Hösten 2017 startar Naturvetenskapliga fakulteten fyra nya masterprogram som kombinerar ämnesstudier med didaktik

Gemensamt för de fyra programmen är att du inleder med att läsa en... Läs mer

Nya kurser i arabiska för modersmålslärare

Institutionen för språk och litteraturer erbjuder ett paket nya kurser i arabiska för... Läs mer

Nordiskt masterprogram för språklärare

Är du verksam eller blivande lärare i engelska, franska eller tyska och vill... Läs mer

Antibiotikaresistensens problematik – ny kurs!

Hösten 2017 startar Göteborgs universitet en helt ny kurs om antibiotikaresistens.... Läs mer

Master- eller påbyggnadsutbildning i höst?

Läs mer och sök här   Läs mer

Dags att anmäla dig till årets Språkdag 5 april 2017!

”Budskap i bild och text”, ”Bara för att jag talar med brytning betyder... Läs mer

Litteraturvetenskap: Litteratur och genus – byter namn och kommer åter 2018!

Genuskursen ges ej i höst, byts ut och får nytt namn: Litteratur och... Läs mer

Socialt arbete och funktionshinder – kurs på avancerad nivå

Socialt arbete och funktionshinder bygger på Blended learning och är interaktiv... Läs mer

Hållbar utveckling i städer och regioner, 7,5 hp

  ”Hållbar utveckling” är ett övergripande politikområde där den offentliga förvaltningen... Läs mer

Ny riktad lärarutbildning för outbildade lärare i fritidshem

Det finns en stor brist på utbildade lärare i fritidshem. Därför startar Göteborgs... Läs mer