Korsvägen

Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Omvärld

Fem städer pratar ökad läsning i nytt Göteborgsprojekt

Vårt Göteborg  2017-12-15
Inspiration från Göteborgs läsambassadörer, workshops om föräldramedverkan och besök på familjecentralen i Angered. Det är några av programpunkterna när EU-projektet ”Open the door for reading” nu är igång, med första träffen i Göteborg.

Lärare får lektion om hatprat

Vårt Göteborg  2017-10-26
Norsk professor föreläser om kränkande retorik. Att tänka kritiskt och säga ifrån är det bästa botemedlet mot hatretorik och mobbing. Det menar språkforskaren Anne Birgitta Nielsen som ska ge Göteborgs Stads lärare verktyg att motverka hatprat på skolorna.

Läsambassadörer ska öka jämlikheten i Göteborg

Vårt Göteborg  2017-10-17
Pratar om vikten av att läsa högt. Högläsning med barn främjar ordförrådet, läslusten och läsförmågan. Det bidrar samtidigt till ökad jämlikhet. Just nu pågår ett projekt där bokpåsar och läsambassadörer ska gynna läsning för barn tidigt i livet.

Lasse Lindberg på Ester Mosessons är Årets yrkeslärare

Vårt Göteborg  2017-10-16
Lasse Lindberg, charkuterilärare på Ester Mosessons gymnasium är årets Yrkeslärare. Utmärkelsen delades ut på Svenska mässan i förra veckan under Gymnasiedagarna.

Mattecoach på nätet

Chalmers  2017-10-13
Varje kväll måndag till torsdag kan högstadie- och gymnasieelever få hjälp med sina matteproblem genom chatten Mattecoach på nätet. De som svarar är lärarstudenter, som ser många fördelar förutom att ha ett extraknäck. En riktig win-win-situation alltså.

Att genomföra delprov som prövar skriftlig framställning med digitala verktyg

Skolverket  2017-10-12
När eleverna ska genomföra nationella delprov som prövar skriftlig framställning i ämnena svenska, svenska som andraspråk och engelska finns det sedan tidigare möjlighet att använda digitala verktyg. Det är upp till skolan om delproven genomförs med digitala verktyg eller inte. Om skolan väljer att använda digitala verktyg finns det...

Kraftig ökning: Så många återvänder till läraryrket

Skolvärlden  2017-10-06
Fler lärare återvänder till yrket efter att ha arbetat med något annat. Det visar statistik som SCB tagit fram på uppdrag av utbildningsdepartementet.

Språkdagen 2018

Språkdagen är en tradition sedan flera år tillbaka och planeringen för årets dag... Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Arbetsmarknaden för utbildade lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket god. Genom KPU... Läs mer

Mat och hälsa i förskolan – sen ansökan möjlig

Kursen du aldrig fick gå under din utbildning är nu möjlig att söka!... Läs mer

God hälsa och välbefinnande – lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling, 20 februari

Välkommen till en lärarfortbildning om hälsa, välbefinnande och hållbar utveckling! Lyssna... Läs mer

Fortbildning om neuropsykiatri och utvecklingsneurologi

Gillbergcentrum vid Sahlgrenska akademin är en plattform för att bedriva forskning... Läs mer

Ny kurs om språkinlärning och flerspråkighet – sen anmälan möjlig

Som språklärare eller språkinlärare kan man stöta på en del utmaningar i det... Läs mer

Education for Sustainable Development- an introduction – är öppen för sen anmälan

What is the role and responsibility of education to not only respond to... Läs mer

Kurs om interkulturalitet och värdepedagogik – sen anmälan möjlig

Kursen tar upp begreppen interkulturalitet samt värdepedagogik med syfte att skapa... Läs mer

”Tänka som en forskare” – fortbildning för lärare

  Metodiken ”Tänka som en forskare” – ett värdefullt undervisningsalternativ, extra... Läs mer

Det globala klassrummet: Introduktionskurser i svenska som andraspråk, sök nu!

Förbered dig som lärare för den språkliga mångfald som alltmer präglar den svenska... Läs mer

Arbetslivets socialpsykologi & Aktuella utvecklingslinjer i brottsligheten – fortbildning för samhällskunskapslärare

Dessa två kurser, speciellt anpassade för lärare, kan sökas nu – går höstterminen... Läs mer

Hösten 2017 startar Naturvetenskapliga fakulteten fyra nya masterprogram som kombinerar ämnesstudier med didaktik

Gemensamt för de fyra programmen är att du inleder med att läsa en... Läs mer