Korsvägen

Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Omvärld

Läsambassadörer ska öka jämlikheten i Göteborg

Vårt Göteborg  2017-10-17
Pratar om vikten av att läsa högt. Högläsning med barn främjar ordförrådet, läslusten och läsförmågan. Det bidrar samtidigt till ökad jämlikhet. Just nu pågår ett projekt där bokpåsar och läsambassadörer ska gynna läsning för barn tidigt i livet.

Lasse Lindberg på Ester Mosessons är Årets yrkeslärare

Vårt Göteborg  2017-10-16
Lasse Lindberg, charkuterilärare på Ester Mosessons gymnasium är årets Yrkeslärare. Utmärkelsen delades ut på Svenska mässan i förra veckan under Gymnasiedagarna.

Att genomföra delprov som prövar skriftlig framställning med digitala verktyg

Skolverket  2017-10-12
När eleverna ska genomföra nationella delprov som prövar skriftlig framställning i ämnena svenska, svenska som andraspråk och engelska finns det sedan tidigare möjlighet att använda digitala verktyg. Det är upp till skolan om delproven genomförs med digitala verktyg eller inte. Om skolan väljer att använda digitala verktyg finns det...

Kraftig ökning: Så många återvänder till läraryrket

Skolvärlden  2017-10-06
Fler lärare återvänder till yrket efter att ha arbetat med något annat. Det visar statistik som SCB tagit fram på uppdrag av utbildningsdepartementet.

Orust utsedd till bästa skolkommun i Västra Götalands län i Lärarförbundets rankning

Lärarförbundet  2017-10-05
För sextonde året i rad presenterar Lärarförbundet sin rankning Bästa skolkommun. Bäst i år i Västra Götalands län är Orust kommun som dessutom hamnar på en andra plats i totalrankningen. På andra plats i länet kommer Grästorp och på tredje plats Lidköping. -Målmedvetenhet och långsiktighet i skolutvecklingsarbetet ger resultat, jag...

Får Bokmässans pris för ett dialogprojekt

GP  2017-09-28
För att främja dialog och förståelse för olika parter i en konflikt har elever på Lerums gymnasium jobbat med en pedagogisk modell utvecklad i Mellanöstern. På årets bokmässa prisas de för projektet.

Invigning för aktivitetsprogram på Sjumilaskolan

Vårt Göteborg  2017-09-25
Stor satsning för jämlikhet. För att fler av eleverna på Sjumilaskolan i Biskopsgården ska gå ut med godkända betyg inleds nu en stor satsning – Skola i Centrum. Genom aktiviteter efter skoltid för både elever och föräldrar vill Västra Hisingen stötta barnen och samtidigt förbättra kontakten med deras föräldrar.

Education for Sustainable Development- an introduction – är öppen för sen anmälan

What is the role and responsibility of education to not only respond to... Läs mer

Kurs om interkulturalitet och värdepedagogik – sen anmälan möjlig

Kursen tar upp begreppen interkulturalitet samt värdepedagogik med syfte att skapa... Läs mer

Forskningsseminarium kring Språk och lärande

Forskningsområdet Språk och lärande rör forskning om språkinlärning och språkdidaktik i... Läs mer

”Tänka som en forskare” – fortbildning för lärare

  Metodiken ”Tänka som en forskare” – ett värdefullt undervisningsalternativ, extra... Läs mer

Det globala klassrummet: Introduktionskurser i svenska som andraspråk, sök nu!

Förbered dig som lärare för den språkliga mångfald som alltmer präglar den svenska... Läs mer

Arbetslivets socialpsykologi & Aktuella utvecklingslinjer i brottsligheten – fortbildning för samhällskunskapslärare

Dessa två kurser, speciellt anpassade för lärare, kan sökas nu – går höstterminen... Läs mer

Hösten 2017 startar Naturvetenskapliga fakulteten fyra nya masterprogram som kombinerar ämnesstudier med didaktik

Gemensamt för de fyra programmen är att du inleder med att läsa en... Läs mer

Nya kurser i arabiska för modersmålslärare

Institutionen för språk och litteraturer erbjuder ett paket nya kurser i arabiska för... Läs mer

Nordiskt masterprogram för språklärare

Är du verksam eller blivande lärare i engelska, franska eller tyska och vill... Läs mer

Antibiotikaresistensens problematik – ny kurs!

Hösten 2017 startar Göteborgs universitet en helt ny kurs om antibiotikaresistens.... Läs mer

Master- eller påbyggnadsutbildning i höst?

Läs mer och sök här   Läs mer

Dags att anmäla dig till årets Språkdag 5 april 2017!

”Budskap i bild och text”, ”Bara för att jag talar med brytning betyder... Läs mer