Korsvägen

Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Omvärld

Fem städer pratar ökad läsning i nytt Göteborgsprojekt

Vårt Göteborg  2017-12-15
Inspiration från Göteborgs läsambassadörer, workshops om föräldramedverkan och besök på familjecentralen i Angered. Det är några av programpunkterna när EU-projektet ”Open the door for reading” nu är igång, med första träffen i Göteborg.

Lärare får lektion om hatprat

Vårt Göteborg  2017-10-26
Norsk professor föreläser om kränkande retorik. Att tänka kritiskt och säga ifrån är det bästa botemedlet mot hatretorik och mobbing. Det menar språkforskaren Anne Birgitta Nielsen som ska ge Göteborgs Stads lärare verktyg att motverka hatprat på skolorna.

Läsambassadörer ska öka jämlikheten i Göteborg

Vårt Göteborg  2017-10-17
Pratar om vikten av att läsa högt. Högläsning med barn främjar ordförrådet, läslusten och läsförmågan. Det bidrar samtidigt till ökad jämlikhet. Just nu pågår ett projekt där bokpåsar och läsambassadörer ska gynna läsning för barn tidigt i livet.

Lasse Lindberg på Ester Mosessons är Årets yrkeslärare

Vårt Göteborg  2017-10-16
Lasse Lindberg, charkuterilärare på Ester Mosessons gymnasium är årets Yrkeslärare. Utmärkelsen delades ut på Svenska mässan i förra veckan under Gymnasiedagarna.

Mattecoach på nätet

Chalmers  2017-10-13
Varje kväll måndag till torsdag kan högstadie- och gymnasieelever få hjälp med sina matteproblem genom chatten Mattecoach på nätet. De som svarar är lärarstudenter, som ser många fördelar förutom att ha ett extraknäck. En riktig win-win-situation alltså.

Att genomföra delprov som prövar skriftlig framställning med digitala verktyg

Skolverket  2017-10-12
När eleverna ska genomföra nationella delprov som prövar skriftlig framställning i ämnena svenska, svenska som andraspråk och engelska finns det sedan tidigare möjlighet att använda digitala verktyg. Det är upp till skolan om delproven genomförs med digitala verktyg eller inte. Om skolan väljer att använda digitala verktyg finns det...

Kraftig ökning: Så många återvänder till läraryrket

Skolvärlden  2017-10-06
Fler lärare återvänder till yrket efter att ha arbetat med något annat. Det visar statistik som SCB tagit fram på uppdrag av utbildningsdepartementet.

Fortbildning om neuropsykiatri och utvecklingsneurologi

Gillbergcentrum vid Sahlgrenska akademin är en plattform för att bedriva forskning... Läs mer

Lärarfortbildning om de globala målen

De globala samhällsutmaningarna är komplexa och lösningarna kräver samarbete mellan många... Läs mer

MIK, journalistik och demokrati – 28:e november

En regional MIK-dag på Göteborgs universitet Universitetsplatsen 1, Vasaparken Föreläsningar av... Läs mer

En timme på Pedagogen

Faderskap i omvandling, betydelsen av PISA-undersökningarna, de ensamkommande barnens skolgång i... Läs mer

Ny kurs om språkinlärning och flerspråkighet – sen anmälan möjlig

Som språklärare eller språkinlärare kan man stöta på en del utmaningar i det... Läs mer

Psykologiska aspekter på bruk, riskbruk och beroende – sen anmälan möjlig

Psykologiska aspekter på bruk, riskbruk och beroende – kurs för alla som jobbar... Läs mer

Ämnets dag

Det finns platser kvar inom flera ämnen: Samhällskunskap, Sociologi, Psykologi och... Läs mer

Korta kurser ska ge svensklärare nya arbetsredskap

Nu startas ”klippkortskurser” på universitetet för dig som är yrkesverksam svensklärare... Läs mer

Education for Sustainable Development- an introduction – är öppen för sen anmälan

What is the role and responsibility of education to not only respond to... Läs mer

Kurs om interkulturalitet och värdepedagogik – sen anmälan möjlig

Kursen tar upp begreppen interkulturalitet samt värdepedagogik med syfte att skapa... Läs mer

Forskningsseminarium kring Språk och lärande

Forskningsområdet Språk och lärande rör forskning om språkinlärning och språkdidaktik i... Läs mer

”Tänka som en forskare” – fortbildning för lärare

  Metodiken ”Tänka som en forskare” – ett värdefullt undervisningsalternativ, extra... Läs mer